cau

Thống kê lô Gan

THỐNG KÊ LOTO GAN TRUYỀN THỐNG Các bộ số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên – Cặp số 02 ra ngày 24/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa ra là 10 ngày – Cặp số 70 ra ngày 23/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa

Thống Kê Chu Kỳ

Thống Kê Chu Kỳ Truyền Thống Bộ số Chu kỳ dài nhất không về Khoảng thời gian của chu kỳ Ngày xuất hiện gần đây nhất 00 26 từ 03-12-2005 đến 30-12-2005 28-12-2016 – (1 ngày trước) 01 24 từ 26-12-2004 đến 20-01-2005 26-12-2016

Thống Kê Tần Số Nhịp LoTo

Thống Kê Tần Số Nhịp Truyền Thống Bộ Số 23 Ngày Thứ Số lần về Về ở giải Số nhịp xuất hiện 24-11-2016 Thứ năm 3 G1-1; G2-2; G4-2; 2 22-11-2016 Thứ ba 1 G3-3; 2 20-11-2016 Chủ nhật 1 G3-3; 8 12-11-2016 Thứ bảy

Thống Kê LoTo Gan

Các bộ số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên – Cặp số 37 ra ngày 18/12/2016 đến ngày 28/12/2016 chưa ra là 10 ngày – Cặp số 48 ra ngày 18/12/2016 đến ngày 28/12/2016 chưa ra là 10 ngày – Cặp

Thống Kê Đầu Đuôi

Thống Kê Đầu  Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9 24/11/2016 2 lần 2 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3

Thống Kê Chu Kỳ Đặc Biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt Chu kỳ đầu Max gan Đầu 0 ra ngày 15-11-2016 (29707) đến 24-11-2016 vẫn chưa ra là 9 ngày 61 ngày Đầu 1 ra ngày 15-10-2016 (42118) đến 24-11-2016