cau

Thống kê lô Gan

THỐNG KÊ LOTO GAN TRUYỀN THỐNG Các bộ số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên – Cặp số 02 ra ngày 24/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa ra là 10 ngày – Cặp số 70 ra ngày 23/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa

Thống Kê Nhanh

THỐNG KÊ NHANH TRUYỀN THỐNG TỪ 01-01-2014 ĐẾN 04-05-2017 Bộ số Ngày về gần nhất Tổng số lần xuất hiện Số ngày chưa về 00 06-02-2017 327 4 01 06-02-2017 315 4 02 02-02-2017 287 8 03 07-02-2017 334 3 04 08-02-2017 342 2

Thống Kê Tần Suất Bộ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BỘ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày 16 137 ngày (27.40%) 156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%) 33 136 ngày (27.20%) 160 lần (

Thống Kê Tổng Hợp

THỐNG KÊ TỔNG HỢP TRUYỀN THỐNG TỪ 01-01-2014 ĐẾN 24-02-2017 Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày về gần nhất Số ngày chưa về 00 327 06-02-2017 4 01 315 06-02-2017 4 02 287 02-02-2017 8 03 334 07-02-2017 3 04 342 08-02-2017

Thống Kê Theo Tổng

THỐNG KÊ THEO TỔNG TRUYỀN THỐNG TỪ 01-01-2014 ĐẾN 24-02-2017 Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về 00 325 01-02-2017 4 19 310 03-02-2017 2 28 278 04-02-2017 1 37 293 24-01-2017 12 46 276 03-02-2017

Thống Kê Quan Trọng

27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Lần Nhất  Bộ số Số ngày không về Ngày về gần nhất Tổng số lần về 67 11 11/02/2017 5 68 0 23/02/2017 9 66 0 22/02/2017 13 65 0 23/02/2017 5 64 3 19/02/2017 2 69 6