cau

Thống kê lô Gan

THỐNG KÊ LOTO GAN TRUYỀN THỐNG

Các bộ số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

– Cặp số 02 ra ngày 24/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa ra là 10 ngày
– Cặp số 70 ra ngày 23/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa ra là 11 ngày
– Cặp số 78 ra ngày 23/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa ra là 11 ngày
– Cặp số 54 ra ngày 23/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa ra là 11 ngày
– Cặp số 05 ra ngày 23/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa ra là 11 ngày
– Cặp số 89 ra ngày 21/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa ra là 13 ngày
– Cặp số 43 ra ngày 19/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa ra là 15 ngày
– Cặp số 80 ra ngày 17/04/2017 đến ngày 04/05/2017 chưa ra là 17 ngày
soi-cau-mien-bac-hay