cau

Thống Kê Tần Suất Bộ Số

THỐNG KÊ TẦN SUẤT BỘ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
16 137 ngày (27.40%) 156 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.87%)
33 136 ngày (27.20%) 160 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
08 135 ngày (27.00%) 156 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
62 135 ngày (27.00%) 167 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (123.70%)
04 134 ngày (26.80%) 145 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.21%)
05 133 ngày (26.60%) 150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
12 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
52 132 ngày (26.40%) 150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
55 131 ngày (26.20%) 150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
87 131 ngày (26.20%) 145 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
32 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
06 129 ngày (25.80%) 146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
10 129 ngày (25.80%) 140 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
22 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
40 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
64 129 ngày (25.80%) 148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
73 129 ngày (25.80%) 143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
01 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
71 128 ngày (25.60%) 152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
80 128 ngày (25.60%) 147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
84 128 ngày (25.60%) 139 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.59%)
00 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
03 127 ngày (25.40%) 146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
09 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
17 127 ngày (25.40%) 158 lần ( 1.2%) 1.24 lần/ngày (124.41%)
23 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
49 127 ngày (25.40%) 147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
82 127 ngày (25.40%) 137 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
89 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
29 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
19 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
26 124 ngày (24.80%) 144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
79 124 ngày (24.80%) 143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
91 124 ngày (24.80%) 149 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
20 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
38 123 ngày (24.60%) 132 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
39 123 ngày (24.60%) 144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
75 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
94 123 ngày (24.60%) 135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
35 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
37 122 ngày (24.40%) 135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
69 122 ngày (24.40%) 137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
88 122 ngày (24.40%) 132 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
96 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
44 121 ngày (24.20%) 130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
45 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
47 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
07 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
14 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
27 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
30 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
60 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
77 120 ngày (24.00%) 135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
13 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
41 119 ngày (23.80%) 131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
53 119 ngày (23.80%) 134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
57 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
85 119 ngày (23.80%) 135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
90 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
31 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
43 118 ngày (23.60%) 132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
81 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
61 117 ngày (23.40%) 138 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
65 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
92 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
28 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
46 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
50 116 ngày (23.20%) 132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
56 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
76 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
25 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
68 115 ngày (23.00%) 125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
72 115 ngày (23.00%) 125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
42 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
58 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
78 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
93 114 ngày (22.80%) 127 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
70 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
86 113 ngày (22.60%) 128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
18 112 ngày (22.40%) 120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
24 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
54 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
34 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
67 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
98 110 ngày (22.00%) 124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
02 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
15 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
83 108 ngày (21.60%) 127 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
95 108 ngày (21.60%) 128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
11 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
66 107 ngày (21.40%) 120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
36 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
74 106 ngày (21.20%) 114 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
97 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
51 103 ngày (20.60%) 119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
59 103 ngày (20.60%) 122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
21 101 ngày (20.20%) 115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
99 99 ngày (19.80%) 114 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
48 92 ngày (18.40%) 105 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (114.13%)
63 92 ngày (18.40%) 101 lần ( 0.7%) 1.10 lần/ngày (109.78%)
soi-cau-mien-bac-hay